TRANG CHỦ GIỚI THIỆU BUDDHA THÔNG TIN PHÁP MÔN BUDDHA KATHA AMULETS THANH TOÁN HỖ TRỢ LIÊN HỆ
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
    Đăng ký
DANH MỤC PHÁP BẢO 
Tượng Phép May Mắn Tài Lộc 1
Tượng Phép May Mắn Tài Lộc 2
Tượng Phép May Mắn Tài Lộc 3
Tượng Phép May Mắn Tài Lộc 4
Tượng Phép May Mắn Tài Lộc 5
Tượng Phép May Mắn Ả Rập Arab Dubai Black Magic
Dầu Phép, Kem Phép Ma Thuật Chiêu Tài May Mắn, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thuật Nhiếp Hồn
Tượng Phép Thailand 1
Tượng Phép Thailand 2
Tượng Phép Thailand 3
Tượng Phép Thailand 4
Tượng Phép Thailand 5
Tượng Phép Thailand 6
Phật Phép Dược Sư Thailand
Dao Phép Quyền Lực Thủ Hộ & Đoạt Hồn Đao Thailand
Khăn Phép Quyền Lực Chiêu Tài & Hộ Mạng Thailand
Khăn Phép Mandala Mantra
Phurba Kim Cang Sấm Sét Tibet
Đồ Phép Mandala Tibet
Đồ Phép Chiêu Tài HinDu
GIỚI THIỆU BUDDHA
GiaoPhap MatGiao
GiaoLy ThamSau ViDieu
GiaoLy ChieuTai GiauSang
Mantra DiamondYantPali
Mantra Diamond Manjushri
Mantra-Dzambala-Yellow
Mantra-Yaksa-Dzambala
Mantra-Indra-Dzambala
Mantra-Dzambala-HyLac
Mantra-VanThu-KietTuong
Mantra-Phap-Pali-XiemLeo
Mantra-ChuanDe-LinhSon
Mantra-ChuanDe-NghichDao
Mantra-ChuanDe-PhatDanh
Mantra-PhoAm-ChanKinh
Mantra-BachCot-CitiPani
Mantra-Katha-Phra-PiTa
Mantra-Jatukam-RichKatha
Mantra-Katha-Maha-Ut
Mantra-Katha-Phra-Ngang
Mantra-PhiDao-YaManTaKa
Mantra-TuThan-YaMaYa
Katha-ChinnaBanChon-Pali
Mantra-KimLuanPhapVuong
Katha-Jatukam-Rich-1
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn
Katha-Dầu Yêu Mê Hồn-2
Katha-Targut-MahaUt
Katha-Pali-ÁoGiáp-KimCang
Katha Pali Quyền Lực Thủ Hộ
Katha Knife LP-Tai
Katha Đại Gia Tỷ Phú 2010
Katha TiêuTai CátTường Pali
Katha Dầu Thương Mến Luck
Phép Chiêu Tài Giàu Sang
Phép Chiêu Tài May Mắn Trúng Số Độc Đắc win Lottery
Katha Quan Âm Tứ Thủ Avalokite
Tây Tạng Huyền Bí
This is an example of a HTML caption with a link.

Master-TaiKimLuanPhapVuong

Guru LuangPhorTaiKatha

Mahamudra-Katha-Yants

White Magic & Black Magic

Power Katha Yants & Mantra Mandala

www.chieutaiphongthuy.com

 

Om-Ah-Guru-Vajra-Dhara-Dorje-Chang-Sarwa-Siddhi-HUM-HUM

Om-Ah-Hum-Benza-Guru-PadMa-Siddhi-HUM

Om-NaMoBhaGaWaTo-Benza-KiLaYa-HUM-HUM-HUM-PHAT-PHAT-PHAT

Om-Benza-SatTo-Ah-HUM-PHAT

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-HUM-PHAT

Om-MahaYaksa-Dzak-Hum-Pam-Hok-HUM-PHAT

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-Om-Pam-Hok-Dzak-Hum

Na-Ma-Pa-Ta-Ma-Pa-Ta-Na-Pa-Ta-Na-Ma-Ta-Na-Ma-Pa-Ut

Namo-Tassa-Bhagawato-Arahato-Samma-Sam-Putto

Om-PutTo-BhaGaWaTi-Ma-A-Ut-HUM-PAT

E-Hi-MaMa-NaMoPutThaYa-NaMaPaTa-MakMak

GuRu-SuRu-NaMaPaTa-Ma-Ha-Ut-HUM-PAT

Nak-Mak-Pak-Tak-Ma-A-Ut-HUM-PAT

Nak-Mak-Pak-Tak-PHAT-KA-PHAT-KA

NaMa-MitHung-MaNi-MakMak

Pa-Wan-Tuu-Mee

Pit-Dzan-Mak-Mak

Master-Guru-TaiKimLuanPhapVuong-Mahamudra-Katha-Yantra-Mandala

 

 

 

E Hi MaMa NaMoPutThaYa NaMaPaTa Ma A Ut

Các vị Kim Luân Pháp Vương Kim Cang Đại Thủ Ấn Mahamudra pháp thuật về Pháp Bảo :  tượng Phật phép Amulets, khăn phép katha yant huyền bí linh diệu, các Đại Thủ Ấn Mahamudra suối nguồn thành tựu đầy huyền bí trong Thân-Khẩu-Ý của các Hành Giả Cao Thủ Mật-Giáo Thượng Thừa, các giáo lý Mật Giáo vi diệu huyền bí được truyền thừa từ xưa cho đến nay … Bí Mật trong Bí Mật chứa vô lượng sự Bí Mật thâm sâu đầy huyền bí … Bất Khả Tư Nghì không thể dùng tư tưởng bình thường mà thấu hiểu hết được ... Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú … năng trừ nhất thiết khổ chơn thật bất hư cố thuyết Chú viết... OM - AH - HUM … Satwa - Siddhi - Hum - Pat.

GuRu SuRu NaMaPaTa Ma A Ut HumPat

Kimluanphapvuong-Kalachakra

Om-Ah-GuRu-VajraDhara-DorjeChang-SatwaSiddhi-Hum-Hum

Om-Dzak-Hum-Bam-Hok-Mahamudra-Hum-Pat

Om-Ah-Hum-Benza-Guru-Padma-Siddhi-Hum

Om-Benza-Satto-Hum

Om-Ah-Hum-Benza-Guru-Maha-Chodpa-Siddhi-HUM-PHAT

Om-Dzak-Hum-Pam-Hok-HUM-PHAT

Na-Ma-Pa-Ta-Pa-Wan-Tuu-Mee

Ah-Hit-Chit-Tan-Pit-Dzan-Mak-Mak

Master-Guru-TaiKimLuanPhapVuong

Mahamudra-Katha-Yant

LuangPhor TaiKatha

Welcome to Katha Yants Mantra Mandala

Master LuangPhorTaiKatha

The website operate by TaiKimLuanPhapVuong

AMULETS BÁN CHẠY
V19
Click to view more
Tượng phép Cửu Vỹ Hồ Ly Nữ Thần Quyến Rủ, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V18
Click to view more
Tượng phép Phật 4 Mặt, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V17
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V16
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V15
Click to view more
Tượng phép Cậu Bé Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V14
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V13
Click to view more
Tượng phép Thiên Linh Cái Ma Thuật Đen, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng, Mách Báo, Hàng Phục Tiêu Diệt Kẻ Thù...
--------------------------------------
V12
Click to view more
Tượng phép Thiên Linh Cái Ma Thuật Đen, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng, Mách Báo, Hàng Phục Tiêu Diệt Kẻ Thù...
--------------------------------------
V11
Click to view more
Tượng phép Thiên Linh Cái Ma Thuật Đen, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng, Mách Báo, Hàng Phục Tiêu Diệt Kẻ Thù...
--------------------------------------
V10
Click to view more
Tượng phép Thiên Linh Cái Ma Thuật Đen, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng, Mách Báo, Hàng Phục Tiêu Diệt Kẻ Thù...
--------------------------------------
AMULETS TIÊU BIỂU
V19
Click to view more
Tượng phép Cửu Vỹ Hồ Ly Nữ Thần Quyến Rủ, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V18
Click to view more
Tượng phép Phật 4 Mặt, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V17
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V16
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V15
Click to view more
Tượng phép Cậu Bé Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V14
Click to view more
Tượng phép Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Quyến Rủ, Thương Mến tương tư, Đam Mê Dụ Dỗ...
--------------------------------------
V13
Click to view more
Tượng phép Thiên Linh Cái Ma Thuật Đen, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng, Mách Báo, Hàng Phục Tiêu Diệt Kẻ Thù...
--------------------------------------
V12
Click to view more
Tượng phép Thiên Linh Cái Ma Thuật Đen, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng, Mách Báo, Hàng Phục Tiêu Diệt Kẻ Thù...
--------------------------------------
V11
Click to view more
Tượng phép Thiên Linh Cái Ma Thuật Đen, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng, Mách Báo, Hàng Phục Tiêu Diệt Kẻ Thù...
--------------------------------------
V10
Click to view more
Tượng phép Thiên Linh Cái Ma Thuật Đen, Chiêu Tài May Mắn, Giàu Sang Phú Quý, Ngọt Ngào Dụ Dỗ, Thương Mến, Bảo Vệ Hộ Mạng, Mách Báo, Hàng Phục Tiêu Diệt Kẻ Thù...
--------------------------------------